Vijeće roditelja Zavoda Mjedenica čine predstavnici roditelja 27 odjeljenja osnovne škole. Pridruženi članovi Vijeća roditelja  su roditelji  predstavnici  odgojnih grupa u vrtiću, koji mogu učestvovati u radu Vijeća, ali ne i u donošenju odluka. Vijeće roditelja Zavoda Mjedenica u školskoj 2020/2021. godini čine sljedeći roditelji:

                                                                                                                                             

R.B. RAZRED/ODJELJENJE IME I PREZIME RODITELJA/STARATELJA
1. I1 ADNAN ČAJO
2. I2 ALISA ČANJAK
3. I3 MELINA OMERČAJIĆ
4. II1 ALMA PECAR
5. II2 IGOR VASIĆ
6. II3 AIDA HOFFMAN
7. III1 ALMA ODOBŠIĆ
8. III2 ELVIR ČESKO
9. III3 SALIM SALKIĆ
10. IV1 MUJESIRA SOFIĆ
11. IV2 AMRA JELEČEK
12. IV3 MELISA PURIŠIĆ
13. V1 EDO ČELEBIĆ
14. V2 BERNISA DURMIĆ
15. V 3 AZEM PAMUK
15. VI1 MIROSLAV BRATIĆ
16. VI2 NERADIN ANISA
17. VII1 MEDIHA SPRŽO
18. VII2 ZUMA KOZICA
19. VII3 NERMINA OMANOVIĆ
20. VII 4 ALDIJANA PORČA
21. VII 5 ELMA LJUTIKA
22. VIII1 EVELINA DŽAFIĆ
23. VIII2 MIRNESA FERHATOVIĆ
24. VIII 3 SEJDALIJA ALIĆ
25. IX1 ENES MILATOVIĆ
27. IX2 ĐULESMA KASAPOVIĆ