VRTIĆ ”SUNCE U MJEDENICI”

Prema „Primarnom programu odgojno obrazovnog rada sa djecom predškolskog uzrasta“,  predškolski odgoj i obrazovanje treba da bude naučno zasnovan na najnovijim teorijskim saznanjima relevantnih nauka u razvijenom svijetu. On osigurava jednake  uvjete za njegu, razvoj i odgoj djece predškolskog uzrasta i jedinstvo odgojnih uticaja na djecu na relaciji predškolska ustanova – porodica -društvena sredina.  Odgojno obrazovni rad u vrtiću “Sunce u Mjedenici” usmjeren na rani tretman djece s teškoćama u razvoju. Neka djeca u periodu odrastanja već u ranom periodu pokazuju ili imaju poteškoće u motorici, spoznaji, komunikaciji i drugim oblastima razvoja.  Jedan od ciljeva programa je da svakome djetetu u skladu sa individualnim sposobnostima umanji  kašnjenje u razvoju u odnosu na tipične vršnjake. Što  ranije uključivanje djeteta  u organizirani odgojno obrazovni proces od strane stručnjaka i u slučajevima kada nema uspostavljenu dijagnozu, što je čest slučaj u predškolskom periodu, je ključno. Bitna karakteristika našeg programa je njegov razvojni karakter, koji svakom dijetetu obuhvaćenom programom pruža mogućnost da ga prati prema individualnim sposobnostima i u odnosu na trenutni nivo razvoja, a ne hronološku dob. Programski zadaci i sadržaji obuhvataju sve razvojne oblasti: kognitivne vještine, komunikaciju, motorni razvoj, samopomoć i socio-emocionalni razvoj, te se se u toku realizacije prilagođavaju djeci na način da ga svi mogu pratiti u skladu sa svojim sposobnostima, Treba naglasiti i našu težnju da se kroz teme, zadatke, i sadržaje maksimalno približimo široj društvenoj zajednici, budemo otvoreni i učestvujemo u svim aktivnostima koje se tiču predškolskog odgoja i obrazovanja. Cilj odgojno obrazovnog rada sa djecom predškolskog uzrasta sa posebnim potrebama je sistematski razvoj brige o sebi, spoznaje, motorike, komunikacije, emocionalno/socijalnog ponašanja te igre da se postigne što veći stupanj samostalnosti koja će doprinijeti što boljoj integraciji u svakodnevni život. Uzrast djece trenutno obuhvaćene organiziranim preškolskom odgojem  i obrazovanjem u vrtiću se izvodi sa djecom od 3 godine do polaska u školu, s tim da je planirano proširenje kapaciteta vrtića na uzrast djece od jedne do tri godine a ukoliko to okolnosti i uslovi budu dozavoljavali. Voditelj grupe neposredno radi sa djecom 25  sata sedmično. Preostalo radno vrijeme do 40 sati namijenjeno je za pripremanje, rad sa roditeljima, stručno usavršavanje, te ostala zaduženja.

Odgojno obrazovna područja:

 • Tjelesni i zdravstveni odgoj
 • Zaštita od NUS-a
 • Razvoj govora
 • Upoznavanje okoline i njena zaštita
 • Početni matematički pojmovi
 • Likovni odgoj
 • Muzički odgoj
 • Upoznavanje kulturno-religijske tradicije.

Navedena područja su neraskidivi dijelovi jedne cjeline, između kojih postoji visok stepen uzajamne povezanosti i uvjetovanosti.

Raspored dnevnih aktivnosti djece
Vrijeme Aktivnost
8,00-8,15 Dolazak djece u vrtić
8,15-8,30 Doručak
8,30-8,45 Toalet trening
9,00-9,15 Vježbe lateralizacije i pjesmice
9,15-11,30 Grupni i individualni rad
11,30-11,40 Toalet trening
11,40-12,00 Ručak
12,00-12,10 Toalet trening
12,10-12,50 Igrolike aktivnosti
12,50- 13,00 Odlazak djece kućama

Ostale aktivnosti vrtića ”Sunce u Mjedenici ”su:

 • instruktivno-savjetodavni rad sa roditeljima
 • otvoreni vrtić
 • izrada skraćenih, dopunskih i individualnih programa za djecu iz vrtića
 • naučno-istraživački rad odgajatelja
 • posjete porodicama i domovima djece
 • aktivo učešće u manifestacijama za djecu predškolskog uzrasta
 • organiziranje i realiziranje uzajamnih posjeta sa redovnim vrtićima
 • suradnja sa fakultetima i boravak studenata na praksi
 • organizacija i realizacija volonterskog rada u vrtiću
 • šetnje i izlasci u grad
 • izleti
 • posjete pozorištu lutaka i kinu
 • posjete zoološkom vrtu.

U školskoj 2019/2020. godini u vrtić upisano 16-ero djece, raspoređeni u 4 odgojne grupe.