Radionice za radnu okupaciju djeluju u sastavu Zavoda ‘’Mjedenica’’ još od 1986.godine.  Dodjelom prostora od Vakufske direkcije u BiH radionice su smještene u ulici Bakarevića 37 gdje i danas egzistiraju.  U toku svog postojanja mijenjale su se aktivnosti i sadržaji ali, nikad pa ni u najtežim vremenima u periodu agresije na RBiH, radionice nisu prestajale sa radom. Radionice okupljaju 33 korisnika (16 ženskih i 17 muških )  umjereno i teže retardiranih osoba starijih od 16 godina. Radionice za radnu okupaciju su organizacioni dio rada Zavoda i u potpunosti se uklapaju u koncept rada Zavoda i brige o djeci i omladini sa izraženim intelektualnim teškoćama. Radionice funkcionišu kao Dnevni centar jer svi korisnici dolaze iz svojih porodica. Savremeno koncipiran , naučno zasnovan i adekvatno organizovan odgojno – obrazovni rad sa ovom omladinom ostvaruje  ciljeve i zadatke koji proizilaze iz programa rada i omogućava njihovu edukaciju , rehabilitaciju i socializaciju. Boravkom i radom u Radionici znatno se razvijaju i podižu na viši nivo funkcionalne  sposobnosti korisnika  što značajno utiče na poboljšanje funkcionalnih sposobnosti u porodici i uključivanje u širu društvenu zajednicu.  Za korisnike radionica obezbjeđena su dva obroka (doručak i ručak). U radionicama rade 3 radna instruktora i spremačica. Prema procjeni svakog pojedinca uključiće se u individualni ili grupni program rada. Druga stručna i logistička podrška obezbjeđena je od strane svih službi Zavoda.

Okupacioni programi i aktivnosti se razlikuju kroz rad u radionicama:

 • Radionice za obradu drveta i metala
 • Radionice za vez i izradu tapiserija
 • Keramička radionica
 • Likovna radionica
 • Radionica za korekciono – rehabilitacioni i rekreativni rad.

Aktivnosti u radionicama se grupišu po složenosti i svi šticenici se uključuju u skladu sa njihovim intelektualnim mogućnostima. Rad se odvija uz stalni rad i nadzor radnih terapeuta. Radovi iz Radionica se izlažu na prigodnim manifestacijama i izložbama u široj zajednici.

Odgojni rad se odvija sa ciljem razvijanja psiho-fizičkih sposobnosti i koordinacije pokreta , formiranje i očuvanje radnih navika, osposobljavanje za obavljanje radnih operacija , razvijanje pozitivnih osobina (disciplina, upornost, istrajnost) razvijanju navika za održavanje lične higijene i higijene prostora .

Odgojno-edukativni rad obuhvata sljedeće :

 • Razvijanje radnih navika
 • Rad i saradnja u grupi održavanje lične i higijene radnog prostora
 • Uvježbavanje i trening za samostalan rad i izvršavanje naloga
 • Motivacija za rad i navikavanje na radnu disciplinu
 • Razvijanje socijalne orijentacije i vještina u široj društvenoj sredini (kretanje ulicom, ponašanje u sredstvima javnog prijevoza i drugo).

Slobodne i rekreativno-zabavne aktivnosti :

 • Organizovano provođenje slobodnog vremena
 • Rekreativne i sportske aktivnosti (trim kabinet, stoni tenis, igre sa loptom, turniri)
 • Organizovanje proslave rođendana, državnih i vjerskih praznika
 • Izleti, šetnja,odlazak u pozorište, kino, na izložbu
 • Slušanje muzike i gledanje TV-a, filmova.