PREDSTAVNICI VIJEĆA RODITELJA

za školsku 2023/2024. godinu

R.B. RAZRED/ODJELJENJE IME I PREZIME RODITELJA/STARATELJA
1. I1 NURMANA ADILOVIĆ
2. I2 AMINA ALAIM
3. I3 AZRA MAMELEDŽIJA
4. I4 LEJLA BOJČIĆ
5. II1 MUBINA POŽEGIĆ
6. II2 DŽELILA SULJAGIĆ
7. II3 DŽEMKA MOSLEH
8. II4 HARISA VEJSIL
9. III1 VEDRANA TUZLAK
10. III2 ENESA ALIĆ
11. III3 ARIJANA MEMIĆ
12. III4 SAMRA HASANSPAHIĆ
13. IV1 ERMIN BAJRAMOVIĆ
14. IV2 ALISA ČLANJAK
15. IV3 MELINA OMERĆAJIĆ
16. IV4 AIDA AJANOVIĆ
17. V1 ALMA PECAR
18. V2 IGOR VASIĆ
19. V3 MELISA BALTA
20. VI1 SELMA HODŽIĆ
21. VI2 ALMA ODOBAŠIĆ
22. VI3 SALIM SALKIĆ
23. VII1 MUJESIRA ČUSTOVIĆ
24. VII2 EMIRA BAŠIĆ
25. VII3 ADMIRA SADIKI
26. VIII1 EDO ČELEBIĆ
27. VIII2 ALMA KAMBER
28. VIII3 AZEM PAMUK
29. VIII4 ELMA KURTANOVIĆ
30. IX1 MIROSLAV BRATIĆ
31. IX2 ANISA NERADIN