VIJEĆE RODITELJA ZA ŠKOLSKU 2019/2020

R.B. RAZRED/ODJELJENJE IME I PREZIME RODITELJA/STARATELJA
1. I1 EMILIJA JURIŠIĆ
2. I2 IGOR VASIĆ
3. I3 AIDA HOFFMAN-ĐOMBIĆ
4. II1 ALMA ODOBAŠIĆ
5. II2 AMRA SEFER
6. II3 SAMRA MASLEŠA
7. III1 MUJESIRA SOFIĆ
8. III2 AMRA JELEČAK
9. III3 MERSA LIBIĆ
10. IV1 EDO ČELEBIĆ
11. IV2 ADMIR ČELJO
12. IV3 ADISA MUČAJ
13. V1 MIROSLAV BRATIĆ
14. V2 ANISA NERADIN
15. VI1 ILZANA BAHTIĆ
16. VI2 ZUMA KOZICA
17. VI3 ALISA ŠEHOVIĆ
18. VI4 ALDIJANA PORČA
19. VI5 ELMA LJUTIKA
20. VII1 EVELINA DŽAFIĆ
21. VII2 MIRNESA FERHATOVIĆ
22. VII3 SEJDALIJA ALIĆ
23. VIII1 ENES MILATOVIĆ
24. VIII2 ĐULESMA KASAPOVIĆ
25. IX1 ALMA OMEROVIĆ
26. IX2

SEAD PEŠTO