Plan se odnosi na kriznu situaciju pandemije uzrokovane virusom Covid -19 ( korona virus), ali ga je moguće primijeniti i u ostalim sličnim situacijama u kojima je došlo do pogoršane epidemiološke slike, te opasnosti po zdravlje učenika i radnika ustanove, kao i ostalih zainteresiranih lica. U primjeni Plana i općenito u postupanju i upravljanju radnim procesom u kriznoj situaciji obavezno je pridržavanje i postupanje u skladu sa odlukama, naredbama, preporukama, smjernicama i uputama nadležnih organa. To se odnosi na Krizni štab Federacije BiH i Krizni štab Kantona Sarajevo, kao i Zavod za javno zdravstvo, Ministarstvo zdravstva,  nadležne zdravstvene ustanove i ostale.

 

Dokument možete preuzeti na dole navedenom linku

KRIZNI PLAN PRIPRAVNOSTI