Ljetna radionica

Na prijedlog vijeća roditelja Zavoda Mjedenica i uz podršku mr.Anisa Krivića, ministra u periodu od 18.08.-28.08.2020.  uspješno je realizovana ljetna radionica. Ljetnu radionicu pohašali su mališani vrtića ,,Sunce u Mjedenici,,  i učenici od I-IX razreda svaki dan u periodu od 08:30-12:30 i od 09:00 do 13:00 sati. U skladu sa novonastalom situacijom uzrokovanom koronavirusom bili smo prinuđeni radionicu realizirati na nešto drugačiji način u odnosu na planirano, a pri tome poštujući preporučene epidemiološke mjere. Aktivnosti su se realizirale individualno i grupno u skladu sa prethodno planiranim planom i programom rada koji je u nekim dijelovima bilo neophodno modificirati i prilagoditi. Imajući u vidu odsustvo učenika iz škole u proteklom periodu i izostanak kontakta sa vršnjacima prvenstveni cilj nam je bio da kroz kreativne i zabavne aktivnosti olakšamo učenicima skori povratak u školu. Radionica je bila usmjerena i na jačanje socijalnih vještina i razvijanje vještina komunikacije kod učenika, razvijanje adaptivnih i kreativnih sposobnosti, te kroz indiduani pristup pripremanje učenika za predstojeće školske zadatke.