Škola planinarstva

U periodu od 28.09.- 02.10.19. organizovana je Škola planinarstva za 18 učenika Zavoda Mjedenica od V-IX razreda.Škola je realizovana u saradnji sa PSD CENTAR i podrškom Ministarstva obrazovanja i nauke KS. Škola planinarstva podrazumjevala je savladavanje osnova planinarstva i sticanje korisnik znanja i vještina. U srijedu, 02.10.2019. 18 učenika Zavoda Mjedenica uspješno savladalo osnove tehnike planinarstva. Iskrene čestitke planinarima i veliko hvala PSD Centar i Ministarstvu obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo na podršci.

Fotografija Mirsade Cakal.

Fotografija Mirsade Cakal.

Fotografija Mirsade Cakal.Fotografija Mirsade Cakal.Fotografija Mirsade Cakal.