KONKURS

za prijem radnika na upražnjena radna mjesta na određeno vrijeme u školskoj 2021/2022. godini

NAZIV, SJEDIŠTE I INTERNET STRANICA USTANOVE

JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica

Ulica Mjedenica br. 34, 71000 Sarajevo

www.zavodmjedenica.ba

 

NAZIV RADNIH MJESTA                                                    

R.b

Naziv radnog mjesta

izvršilaca

vrijeme na koje se ugovor o radu zaključuje

puno/nepuno radno vrijeme

iznos osnovne plaće

1.

Odgajatelj u vrtiću

3

na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 31.08.2022. godine

puno

1165,50

2.

Nastavnik-defektolog

5

na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 31.08.2022. godine

puno

1165,50

3.

Nastavnik sporta i tjelesnog odgoja

1

na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 31.08.2022. godine

puno

1165,50

4.

Odgajatelj u produženom boravku

1

na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 31.08.2022. godine

puno

1165,50

5

Odgajatelj u internatu

2

na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 31.08.2022. godine

puno

1165,50

6.

Logoped

3

na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 31.08.2022. godine

puno

1165,50

7.

Spremačica u školi

1

na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 31.08.2022. godine

puno

636,30

8.

Spremačica u internatu

1

na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 31.08.2022. godine

puno

636,30

9.

Spremačica u vrtiću

1

na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 31.08.2022. godine

puno

636,30

10.

Nabavljač-recepcioner

1

na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 31.08.2022. godine

puno

765,00

11.

Sekretar

1

na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 31.08.2022. godine

puno

1165,50

12.

Nastavnik tehničkog odgoja i kulture življenja

1

na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnice s funkcije direktora škole, a najkasnije do 31.08.2022. godine.

puno

1165,50

13.

Nastavnik-defektolog

2

na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnice s porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.12.2021. godine

puno

1165,50

Cijeli tekst KONKURSA sa potrebnim uslovima i opisom poslova možete preuzeti klikom na ovaj tekst