(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20, i 33/21), člana 5. Pravilnika o radu JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica, člana 109. Pravila JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica, člana 4. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 29/21), Odluke Školskog odbora JU Zavoda za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica broj: 02-285-02/22 od 21.02.2022. godine i Saglasnosti Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo br:11-30-26421-10 od 04.02.2022. godine. godine raspisuje se:

KONKURS

za prijem radnika na upražnjena radna mjesta na određeno vrijeme

NAZIV, SJEDIŠTE I INTERNET STRANICA USTANOVE

JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica

Ulica Mjedenica br. 34, 71000 Sarajevo

www.zavodmjedenica.ba

NAZIV RADNIH MJESTA                                                                                          

R.b

Naziv radnog mjesta

izvršilaca

vrijeme na koje se ugovor o radu zaključuje

puno/nepuno radno vrijeme

1.

Odgajatelj u vrtiću

1

od okončanja konkursne procedure do 31.08.2022. godine

puno

2.

Nastavnik defektolog (edukator-rehabilitator)

1

od okončanja konkursne procedure do 31.08.2022. godine

puno

 

3.

Odgajatelj-defektolog              u internatu

2

od okončanja konkursne procedure do 31.08.2022. godine

puno

4.

Nabavljač-recepcioner

1

od okončanja konkursne procedure do 31.08.2022. godine

puno

5.

Sekretar

1

od okončanja konkursne procedure do 31.08.2022. godine

puno

6.

Voditelj dnevnog boravka

1

od okončanja konkursne procedure do 31.08.2022. godine

puno

7.

Nastavnik tehničkog odgoja i kulture življenja

1

od okončanja konkursne procedure do povratka radnice s funkcije direktora škole, a najkasnije do 21.06.2022. godine

puno

8.

Nastavnik defektolog

(edukator-rehabilitator)

1

od okončanja konkursne procedure do povratka radnika koji koristi pravo na pola radnog vremena, a najkasnije do 31.08.2022. godine

nepuno (20h sedmično)

9.

Odgajatelj-defektolog u internatu

1

od okončanja do povratka radnika koji koristi pravo na neplaćeno odsustvo, a najkasnije do do 31.08.2022. godine

puno

10.

Šef  računovodstva

1

od 25.04.2022.- 31.08.2022.

puno

Cijeli tekst KONKURSA sa potrebnim uslovima i opisom poslova možete preuzeti klikom na ovaj tekst