JAVNI  KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

za prijem u radni odnos R.b Naziv radnog mjesta izvršilaca vrijeme na koje se ugovor o radu zaključuje puno/nepuno radno vrijeme
1. Odgajatelj u vrtiću 2 od okončanja konkursne procedure do 31.08.2021. godine puno
2. Logoped 2 od okončanja konkursne procedure do 31.08.2021. godine puno

Cijeli dokument možete preuzeti na OVDJE