U četvrtak, 04.02.2021. godine realizovan je sastanak sa mr. Ibrahimom Hadžibajrića, načelnikom i mr. Lejlom Dizdarević, pomoćnicom načelnika u Općini Stari Grad. Na sastanku se razgovaralo o organizacija rada u II polugodištu školske 2020/2021. godine, nastavku podrške u realizaciji projekta PODRŠKA UČENICIMA SA GOVORNO-JEZIČKIM POREMEĆAJIMA U OSNOVNIM ŠKOLAMA NA PODRUČJU OPĆINE STARI GRAD. Projekat ”Podrška učenicima sa govorno – jezičkim poremećajima u osnovnim školama na području Općine Stari Grad” započeo je sa realizacijom školske 2011/2012. godine, a uz inicijativu JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece ”Mjedenica” i škola sa Općine Stari Grad uz prethodnu saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kanton Sarajevo. Osnov za pokretanje ovakve vrste aktivnosti odnosno projekta bila je težnja da se napravi i pokaže jedan model saradnje ustanove koja se bavi odgojem i obrazovanjem djece s teškoćama u razvoju sa redovnim osnovnim školama na području jedne lokalne zajednice, a sve u cilju direktne pomoći djeci tj učenicima sa govorno-jezičkim ali i drugim vrstama teškoća. Posebno je potrebno naglasiti da je ovaj projekat značajan iz više razloga, ali jedna od glavnih vrijednosti pored direktnog rada sa djecom i njihovim roditeljima, ovaj projekat je pokazni model kako bi trebalo da izgleda saradnja i podrška na realiciji specijalna ustanova-redovna osnovna škola. Nažalost, i pored ove činjice da je projekat izuzetno važan ali i prepoznat kako na području Općine Stari Grad tako i šire, za njegovu podršku nije dobijena nikakva druga podrška osim od Općine Stari Grad.

U toku pandemije COVID-19, općina Stari Grad na čelu sa mr. Ibrahimom Hadžibajrićem i službom za obrazovanje, kulturu i sport realizovala je bezbroj humanih aktivnosti i pružila maksimalnu podršku i pomoć djeci Zavoda. Direktorica Zavoda zahvalila se načelniku na dosadašnjoj maksimalnoj pomoći i podršci djeci Zavoda Mjedenica i poželjela puno uspjeha u osvojenom mandatu.