U periodu od 18.01.2021.-29.01.2021. godine u Zavodu je realizovan projekat zimska radionica za djecu sa poteškoćama u razvoju. Projekat je realizovana u saradnji sa Vijećem roditelja Zavoda i uz podršku Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo. Cilje projekta je unapređenje socijalnih, kreativnih i motoričkih vještina djece sa poteškoćama u razvoju. Zimsku radionicu je pohađalo 44 korisnika Zavoda ( djeca iz vrtića i učenici od I-IX razreda).