I – Upis djece u I razred osnovne škole vršit će se u APRILU, u terminu od 1.4. do 30.4.2021. godine. 

U izuzetnim opravdanim slučajevima upis djece će se obaviti i u augustu te se pozivaju roditelji/staratelji da djecu prijave za upis u aprilskom roku, a samo izuzetno, uz opravdane razloge mogu se prijaviti u avugustu.

 

IIU prvi razred školske 2021/2022. godine će se upisati  djeca koja do 1.3.2021. godine imaju navršenih 5 i po godina života.

Škola može omogućiti upis i djetetu mlađem od utvrđene starosne dobi za početak obaveznog odgoja i obrazovanja, uz pismeni zahtjev roditelja/staratelja djeteta i ako škola, nakon što razmotri preporuke Komisije za upis učenika u prvi razred, bude sigurna da je to u najboljem interesu djeteta.

Upis djeteta mlađeg od utvrđene starosne dobi može se izvršiti samo ako dijete do kraja kalendarske godine puni šest godina života.

 

IIIZa upis djece u prvi razred školske 2021/2022. godine potrebno je da roditelj/staratelj djeteta popuni obrazac ,,Prijava za upis  djeteta u prvi razred 2021/2022. godine , te popunjeni obrazac dostavi na e-mail adresu Zavoda mjedenica@hotmail.com.

 

IV- Dokumentaciju za upis djece u prvi razred osnovne škole roditelji/staratelji dužni su dostaviti po okončanju stanja prirodne i druge nesreće zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID 19) na adresu  Zavoda.

 

Obavezna dokumentacija za upis djece u prvi razred osnovne škole:

·         Izvod iz matične knjige rođenih/original ili ovjerena kopija;
·         Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća;
·         Cerifikat/uvjerenje da  je dijete pohađalo Obavezni  predškolski program  za djecu  u godini  pred polazak u školu koju izdaje  predškolska ustanova;
·         CIPS prijava boravka, kao dokaz o pripadnosti školskom području – na uvid.
 
 
 
 
O terminina dostavljanja navedene dokumentacije i testiranja roditelji/staratelji djece će biti blagovremeno obavješteni putem internet stranice Zavoda.

 

Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefon: 033 207-963 ili e-mail mjedenica@hotmail.com.

 

     

D I R E K T O RIC

Dr. Mirsada Čakal,s.r.

 

Dokument možete  preuzmeti na linku