Općina Stari Grad finansirat će opremanje senzorne sobe u Zavodu Mjedenica za provođenje terapije za osobe s poremećajem senzorne integracije. Ugovor o finansiranju opremanja sobe, u vrijednosti od 21.000 KM, potpisali su načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić i direktorica Zavoda Mjedenica Mirsada Čakal. Terapija se provodi na svih 220 korisnika Zavoda Mjedenica, a očekuje se da u naredna dva mjeseca opremanje bude završeno.
Ovaj vid terapije pogodan je za djecu sa raznim teškoćama u razvoju: djecu iz autističnog spektra, s poremećajem koncentracije i hiperaktivnošću, sa senzornim oštećenjem, djecu usporenog kognitivnog razvoja.

Direktorica Zavoda Mjedenica Mirsada Čakal kazala je da će JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece ,,Mjedenica” u okviru svojih rehabilitacijskih programa, a uz nesebičnu pomoć i podršku Općine Stari Grad sa načelu sa načelnikom Ibrahimom Hadžibajrićem moći pružiti usluge senzorne integracije.

“Senzorna soba je posebno opremljena soba u kojoj osobe sa poremećajem senzorne integracije mogu da istraže i razviju svoje senzorne vještine. Zahvaljujući podršci Općine imat ćemo senzornu sobu sa različitim elementima koji pomažu stimulaciju osjetila kao što su vid, sluh, dodir, miris i okus”, kazala je Čakal.
Prije nego što dijete krene s terapijom, senzorni terapeuti izrađuju tzv. senzorni profil djeteta na temelju upitnika kojeg ispunjavaju roditelji i procjene djeteta tj. njegovog spontanog ponašanja u senzornoj sobi. Senzorni profil daje uvid u sposobnosti i potrebe djeteta, te se na temelju njega kreće u ciljanu terapiju.Svakom djetetu u terapiji prilazi se individualno i pruža se prilika da djete samostalno istraži prostor i odabere kutak koji mu najviše odgovara.
Prema riječima općinskog načelnika Ibrahima Hadžibajrića, sredstva za senzornu sobu namjenski su planirana u ovogodišnjem budžetu kako bi se korisnicima Zavoda omogućila kvalitetna terapija. “Shvatili smo kroz razgovor sa osobljem Zavoda Mjedenica da je potrebna kompletna rekonstrukcija senzorne sobe i u budžetu smo predvidjeli sredstva za to. Drago mi je što ćemo im olakšati rad, a korisnicima Zavoda omogućiti da imaju kvalitetnu terapiju koja im može pomoći u poboljšanju njihovog stanja”, rekao je Hadžibajrić.

Današnjem potpisivanju prisustvovala je i Alma Kurtanović, majka dječaka sa autizmom koji pohađa Zavod Mjedenica. Zahvalna je na svim uslugama koje pruža Zavod Mjedenica.

“Kao majka dječaka sa autizmom ne mogu vam opisati koliko nama znače ovakve terapije. Moj sin je pohađao i školu plivanja koju je Općina finansirala, a sada će ići i na terapije u senzornoj sobi.
Ta soba djeluje veoma opuštajuće na našu djecu i presretna sam što ćemo je dobiti”, istakla je Kurtanović.

Zavod Mjednica je rekonstruisan 2013. godine, uz izmjenu kompletne stolarije i postavljanje nove fasade. Ove radove je finansirao US EUCOM, a posredstvom Općine Stari Grad. Dvije godine poslije Općina Stari Grad i Fondacija Asmir Begović izgradili su sportsko igralište za Zavod Mjedenica.

Na godišnjem nivou Općina Stari Grad izdvaja sredstva za finansiranje projekta koji pruža podršku učenicima sa govorno-jezičkim poteškoćama, te za finansiranje prevoza svih korisnika Zavoda Mjedenica, predškolci, osnovci i odrasli polaznici radinica za radno-okupacionu terapiju.

Veliko hvala načelniku općine Stari Grad na nesebičnoj podršci i pomoći djeci Zavoda Mjedenica !