Općina podržala projekat radno socijalne integracije osoba sa Down sindromom 22.03.2018.

U povodu Svjetskog dana osoba sa Down sindromom Općina Stari Grad se, u saradnji sa Zavodom za specijalno obrazovanje i odgoj „Mjedenica“, uključila projekat radno socijalne integracije osoba sa Down sindromom.

Cilj projekta je socijalno uključivanje, ravnopravno učešće i sveukupna afirmacija osoba sa Down sindromom, te razvoj i unapređenje zakonske i društvene brige i podrške za ove osobe. Tim povodom danas su korisnici Zavoda „Mjedenica“ Haris Peljto i Sanel Hasanović volontirali u Općini Stari Grad.

Upoznati su sa radom Općine, posjetili su Info pult, Šalter salu, Matični ured, Općinsko vijeće, Službu za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, a nakon toga ih je ugostio Općinski načelnik Ibrahim Hadžibajrić.

Haris i Sanel su načelnika upoznali sa svim aktivnostima koje su realizovali u povodu ovog dana, te pokazali i poklonili mu radove koje su izradili na edukativnim radionicama. Zumreta Jeina, pedagogica Zavoda, koja je s njima bila u posjeti kazala je da u Zavodu ima deset polaznika sa Down sindromom. Zahvalila se Hadžibajriću i Službi za obrazovanje, kulturu i sport na učešću u projektu i kako kaže na svemu što je do sada Općina uradila za njih.

Načelnik je Harisu i Sanelu uručio prigodne poklone i naknadu za odrađeni volonterski rad.