Nastavlja se podrška Općine Stari Grad Sarajevo Javnoj ustanovi Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica.

Danas je otvorena posebno opremljena senzorna soba koju će koristiti djeca sa poremećajem senzorne integracije, a čije opremanje je finansirala Općina Stari Grad. Istovremeno, potpisan je i ugovor o finansijskoj podršci projektu koji za podršku učenicima sa govorno-jezičkim poremećajima u osnovnim školama vrijedan 7.000 KM.

Ugovor su potpisali načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić i direktorica Zavoda Mjedenica Mirsada Čakal. Direktorica Čakal je u svom obraćanju kazala da bi dugo trajalo nabrajati sve projekte koje je Općina Stari Grad finansirala i pokrenula u korist Zavoda Mjedenica i njegovih korisnika: „Želim se beskrajno zahvaliti načelniku Hadžibajriću i njegovoj administraciji na ovom, ali i svim prošlim projektima, u svoje lično ime, ali i u ime uposlenika, učenika i njihovih roditelja“, kazala je direktorica Čakal.

Načelnik Ibrahim Hadžibajrić je istakao da je pomaganje ovoj instituciji obaveza: „Naša je velika obaveza pomagati Zavod Mjedenica, što ćemo zasigurno činiti i u budućnosti. Smatram da Zavod Mjedenica treba imati podršku ne samo Općine Stari Grad, već i svih drugih nivoa vlasti“, poručio je načelnik Hadžibajrić. Senzorna soba je posebno opremljena soba koju će koristiti osobe koje imaju poremećaj senzorne integracije. Unutar te sobe imaju priliku da istraže i da razviju svoje senzorne vještine. Ovaj vid terapije se koristi u radu s djecom s poteškoćama u razvoju i ima veliki značaj. Senzorna soba sa različitim elementima pomaže stimulaciju osjetila kao što su vid, sluh, dodir, miris i okus.

„Odlučili smo se za elemente, koji će nam pomoći da razvijemo ono najneophodnije kod djece. Izdvojit ću specijalnu ljuljašku i ležaj, zvjezdano nebo, strunjače sa geometrijskim oblicima, a sve je propraćeno i zvučnim efektima,“ rekla je Zumreta Jejina pedagogica Zavoda, koja je sa djecom demonstrirala sve funkcije ove prostorije. Radi se o najopremljenijoj sobi takve vrste u Kantonu Sarajevo i bit će na raspolaganju i drugim ustanovama.

Selmir Hadžić, uposlenik Zavoda, je jedan od začetnika ovog projekta opremanja senzorne sobe: „Senzorna soba je definitivno nešto novo, čak i za specijalizirane ustanove i ovo će zasigurno unaprijediti sistem obrazovanja za osobe sa poteškoćama u razvoju,“ izjavio je Hadžić i potvrdio da, po podacima sa kojima raspolažu, radi se možda o najopremljenijoj prostoriji ovakve vrste u regionu. Senzorna soba je opremana u tri faze, prve dvije su finansirali USAID i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, a treću, odnosno najskuplju fazu u iznosu od 21.000 KM, Općina Stari Grad.