Uz podršku Ambasade Slovačke i SlovakAid-a, Grad Sarajevo je nabavio novu opremu za kineziološki kabinet u Zavodu Mjedenica.

JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica je obrazovno-odgojna ustanova koja se bavi obrazovanjem, odgojem, habilitacijom, rehabilitacijom, socijalnom integracijom i inkluzijom djece i odraslih sa teškoćama u razvoju.

Trenutno Zavod Mjedenica ima oko 170 korisnika.

Svaki dio nabavljene opreme predstavlja korak bliže njihovom osposobljavanju i jačanju kao pojedinaca i članova našeg društva.

U sklopu istog projekta ”Jednako obrazovanje za sve”, u narednom periodu će biti isporučena i nova oprema za logopedski kabinet koja je potrebna za sve veći broj korisnika Mjedenice.

Opremanje ovih kabineta je od velikog značaja prvenstveno za samu djecu kojima će oprema i kabineti pomoći da unaprijede svoje vještine, roditeljima kojima puno znači svaki vid napretka koji njihova djeca postignu, a i samom pedagoškom osoblju kojem će ova oprema pomoći u postizanju boljih rezultata i napredovanju u radu s djecom.

Ovim projektom željeli smo dati svoj doprinos unaprjeđenju sistema edukacije i rehabilitacije za djecu sa poteškoćama u razvoju, održavanju i obnavljanju njihove funkcionalne pokretljivosti te Zavod opremiti za pružanje usluga kompletnih fizikalnih i logopedskih terapija za aktuelne i buduće generacije koje će pohađati ovu ustanovu.

https://www.sarajevo.ba/bs/article/12940/nova-oprema-u-kinezioloskom-kabinetu-zavoda-mjedenica