U skladu sa Godišnjim programom rada Zavoda, i uz podršku Naide Hota-Muminović  ministrice u periodu od 16.08.-27.08.2021. uspješno je realizovana ljetna radionica.

Ljetnu radionicu pohađali su mališani vrtića ,,Sunce u Mjedenici,, i učenici od I-VIII razreda svaki dan u periodu od 08:45-12:45 i od 09:00 do 13:00 sati poštujući preporučene epidemiološke mjere. Aktivnosti su se realizirale individualno i grupno u skladu sa prethodno planiranim planom i programom rada koji je u nekim dijelovima bilo neophodno modificirati i prilagoditi.

Radionica je bila usmjerena na jačanje socijalnih vještina i razvijanje vještina komunikacije kod učenika, razvijanje adaptivnih i kreativnih sposobnosti, te kroz individualni pristup pripremanje učenika za predstojeće školske zadatke.