Inkluzija kroz sport i kulturu 11.10.2022.

U okviru Projekta “Inkluzija kroz sport i kulturu“, realizovan je turnir u zvučnom pikadu, a  u organizaciji Službe za obrazovanje, kulturu i sport, Stari Grad. Naime, Projekat “Inkluzija kroz sport” u sklopu kojeg se realizira  pikado turnir se održava dugi niz godina. Turnir u pikadu za učenike osnovnih škola starogradske općine održao se dana 11.10.2022. godine u prostorijama JU OŠ “Hamdija Kreševljaković” sa početkom u 11.00 sati. Ekipu ispred Zavoda predstavljali su sljedeći učenici: Elma Bajramović, Harun Hujdur, Semin Hodžić. Učenici Zavoda Mjedenica osvojili su III mjesto.  Iskrene čestitke učenicima na postignutim rezultatima.