Međunarodni dan e-otpada danas je obilježen prigodnim programom i zvaničnim početkom projekta “Sakupljanje EE – otpada u OŠ “Saburina”. U sklopu projekta sve škole će dobiti limene palete koje će biti postavljene u holu škola. Prva paleta za elektronski otpad postavljena je danas u holu OŠ „Saburina“, uz poziv svim roditeljima, učenicima i nastavnicima da se uključe u projekat.

Općina Stari Grad je prva općina u Kantonu Sarajevo koja je krajem maja ove godine postavila ulične kontejnere za e-otpad na tri lokacije: Zelenih beretki preko puta br.10, Bistrik iznad br.50 i Safvet-bega Bašagića 69. Već tada je Općina Stari Grad, u saradnji sa firmom Zeos, dogovorila projekat „Sakupljanje EE-otpada“ u starogradskim osnovnim školama i Zavodu Mjedenica. Elma Babić, zamjenica direktora firme Zeos zahvalila se Općini Stari Grad i načelniku Ibrahimu Hadžibajriću s kojima su se, kako kaže, vrlo brzo dogovorili oko realizacije ovog projekta. „E-otpad je jako opasan. Jako je važno da utičemo na djecu da od najranijih godina znaju da ga je potrebno posebno odlagati, Važno je da se brinemo o okolišu i da ovaj otpad ne završi na deponijama“, kazala je Babić.

U sklopu ovog projekta planirano je da na Dan planete Zemlje, 22. aprila, u jednoj od škola bude upriličena manifestacija dodjele nagrada i zahvalnica za škole koje su sakupile najviše otpada, a firma Zeos nagradit će pojedince iz svake škole za nabolje urađeni rad na temu: „Od starog novo“. Također, za učenike će biti organizovana edukacija i prezentacija o pravilnom odlaganju EE-otpada. Cilj projekta je odgojiti ekološki savjesnu i svjesnu djecu, te sa edukacijom početi od najranijih dana, još u osnovnoj školi.

U narednim danima planirano je postavljanje paleta za elektronski otpad i ostalim osnovnim školama i Zavodu Mjedenica.

EE otpad je skraćeni naziv za sve otpadne električne i elektronske uređaje, opremu, uključujući sklopove i sastavne dijelove pomenutih uređaja koji nastaju u industriji i domaćinstvima. Kako bi se spriječio štetan uticaj tih tvari na okoliš i zdravlje ljudi, veoma je bitno da se EE otpad sakuplja odvojeno od komunalnog otpada i zatim zbrinjava na ekološki prihvatljiv način.