Jabuka se smatra jednom od najzdravijih voćnih vrsta, te nosi naziv “kraljica voća”, a 20. oktobra obilježava se kao  Svjetski dan jabuka.

 

Svjetski dan jabuka u Zavodu je obilježen kroz sljedeće aktivnosti:

  • Izrada panoa: učenici nižih i viših razreda
  • Odlazak na pijacu i kupovina jabuka učenici viših i nižih razreda
  • Podjela jabuka učenicima na velikom odmoru u I i II smjeni

Jedna jabuka na dan tjera doktora iz kuće van!