Dana 15.5.2024.godine, u prostorijama Zavoda realizirana je peta (posljednja) radionica u okviru Škole roditeljstva. Radionicu su realizovale psihologica Sanela Jeina i pedagogica Berina Mehović. Peta radionica  je nosila naziv „Ključne poruke roditeljima“.  Ključne poruke su odražavale najvažnije spoznaje do kojih smo došli tokom prethodnih radionica. Odnosile su se na područje odgovornosti roditelja, šta dobro roditeljstvo znači (4 stuba roditeljstva), šta jeste, a šta nije pozitivna disciplina, važnost rutina i kako ih usvojiti, kako postavljamo granice, očekivanja i pravila, te uloga i važnost neposrednog feedbecka. Kako su dobijale konkretne smjernice, tako su se i same aktivno uključivale sa komentarima. Direktorica Zavoda je svečano uručila diplome i čestitala učesnicama. Po uzoru na primjerak diplome koju smo dobili na edukacijama, na svakoj je evidentiran broj dolazaka, tako da su i majke koje su danas bile prvi put također dobile diplomu. Osjećale smo se ponosno, sretno i zahvalno što smo imale priliku biti dijelom ove velike priče za sve nas. Učenja, zabave, kreativnosti  nije nedostajalo što možete vidjeti i na fotografijama.