U okviru aktivnosti ,,Srijedom sa…,, u srijedu 10.04.2019. godine realizirana je tema 3 Oralno zdravlje i higijena usta,, predavač mr.sc. Duratbegović dr. Damir. U okviru teme ukazano je na značaj redovnog održavanja higijene usta, zdrave  ishrane i redovan odlazak kod stomatologa. Velika pažnja posvećena je prevenciji nastanka karijesa i drugih oboljenja usne šupljine. 

 

Fotografija Mirsade Cakal.