Povodom obilježavanja Međunarodnog Dana djeteta udruženja Sahan i Bravo mi realiziralo dvije muzičke radionice ,,Veseli bubnjevi,,.Muzičke radionice su sastavni dio projekta ,,Koncertne čarolije i workshop kroz igru, ples i pjesmu.U radionicama učestvovalo 30 učenika. Glavni cilj projekta je da se djeci omogući da uz pomoć iskusnog muzikoterapet Toni Pešikan stvaraju pjesmu i da oslobode svoj kreativni izražaj.Projekat podržan od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS. Hvala udruženju Sahan i Bravo mi na odabiru naše ustanove za realizaciji navedenih aktivnosti.

Fotografija Mirsade Cakal.

Fotografija Mirsade Cakal.