Učenici šest starogradskih osnovnih škola, polaznici Zavoda “Mjedenica” i Osnovne muzičke škole „Mladen Pozajić“ danas su se u okviru manifestacije “Djeca na dar Općini”, predstavili bogatim kulturno-zabavnim programom. Na platou ispred Općine okupio se veliki broj građana i roditelja, a među njima i načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić. Zajednički su bodrili nasmijanu djecu u njihovim plesnim i muzičkim tačkama.
Program je počeo nastupom učenika Zavoda “Mjedenica” koji su izveli muzičku numeru „Mravko travko“. Učenici OŠ “Edhem Mulabdić” predstavili su se horskom izvedbom „Pjevaj Bosno“, a njihove kolege iz OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ pjesmom „ Zamlja Bosna“. Mališani sa Hrida, iz Osnovne škole „Šejh Muhamed efendija Hadžijamaković“ predstavili su se muzičkom izvedbom „Samo polako“, dok su đaci OŠ „Vrhbosna“ izveli predstavu “ Zekina kućica“. Osnovnu školu „Mula Mustafa Bašeskija“ predstavio je Ajdin Zembo, muzičkom izvedbom na harmonici pod nazivom „Gogin valcer“. I za kraj Osnovna muzička škola „Mladen Pozajić“ predstavila se orkestrom gitara.