Dana 28.11.2023. godine  logopedski kabinet je opremljen sa jednim  savremenim Digitalnim logopedskim setom. Naše logopedice su prošle obuku za korištenje digitalnog logopedskog seta. Digitalni logopedski set se koristi u savremenoj logopedskoj rehabilitaciji slušanja i govora. Proizvođači ovog seta je firma Ascom d.o.o Tešanj koja je ujedno i izvršila obuku.