Općina Stari Grad omogućit će svim učenicima koji imaju govorno-jezičke poremećaje besplatne logopedske tretmane kroz projekat koji realizuje stručno osoblje Zavoda Mjedenica. Projekat podrške učenicima sa govorno-jezičkim poremećajima Općina finansira već šest godina i zahvaljujući njemu probleme u govoru riješilo je skoro 500 učenika osnovnih škola iz Starog Grada. Ugovor o izdvajanju sredstava za finansiranje ovog projekta potpisali su danas načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić i direktorica Zavoda Mjedenica Mirsada Čakal.

„Svjesni smo značaja ovog programa i zato ga finansiramo već šest godina, a raduje me kada čujem koliko je djece prošlo kroz program i riješilo svoje probleme. Općina Stari Grad nastavlja davati punu podršku Zavodu Mjedenica, ali i ostalim školama u Starom Gradu. Nažalost dok se sistemski ne riješi podrška odgojno-obrazovnim ustanovama, sve ostaje na individuama, koji su na čelu određenih institucija,“kazao je Hadžibajrić. Dodao je da se podrška Zavodu Mjedenica ogleda i kroz brojne druge projekte.

„Cijela zgrada Zavoda Mjedenica je renovirana 2013. godine što je koštalo preko 300.000 američkih dolara, a finansirala je evropska komanda američkih snaga. Ugovor koji smo danas potpisali odnosi se samo na jedan segment, a tiče se djece za govorno-jezičkim poteškoćama, dok smo prošle godine ovdje opremili senzornu sobu za obrazovanje osoba sa teškoćama u razvoju, a prije četiri godine smo sa Fondacijom ‘Asmir Begović’ sagradili igralište,“kazao je Hadžibajrić.

Hadžibajrić je današnju posjetu Zavodu Mjedenica iskoristio da obiđe najmlađe korisnike, polaznike vrtića i uruči im prigodne poklone kojima su se itekako obradovali.

Kroz projekat podrške učenicima sa govorno-jezičkim poremećajima, Općina Stari Grad i Zavod Mjedenica olakšavaju roditeljima i pružaju im mogućnost da izbjegnu duga čekanja na redovne preglede i vježbe ili plaćanje privatnih tretmana. Logopedi Zavoda Mjedenica sa djecom rade u svojim prostorijama, a nerijetko i u školama, ukoliko roditelji nisu u mogućnosti da dovode djecu na vježbe.

Direktorica Zavoda Mirsada Čakal izrazila je ogromnu zahvalnost općinskom načelniku Hadžibajriću za ovu podršku, u ime Zavoda, ali i brojnih zadovoljnih roditelja. Pojasnila je da se na početku svake školske godine Zavod Mjedenica obrati osnovnim školama u Starom Gradu i zatraži informaciju o djeci sa govorno-jezičkim poteškoćama. Nakon toga kontaktiraju se roditelji i pitaju da li su zainteresovani da se njihova djeca uključe u program. „Iz godine u godinu interes je sve veći, a učinak ogroman. Djeca dobijaju logopedski tretman, a moguće je tražiti i defektološki tretman od uposlenika Zavoda. Projekat ima veliki značaj, roditelji daju veliku podršku i izuzetno su zadovoljni krajnjim rezultatima i napretkom svoje djece. Ovaj proces traži kontinuirano djelovanje i rad sa djecom, a zahvaljujući načelniku Ibrahimu Hadžibajriću, on se i ostvaruje sve ove godine,” kazala je Čakal.

Općina Stari Grad jedina je u Kantonu Sarajevo sa ovakvom vrstom projekta, a interes roditelja i učenika iz godine u godinu sve je veći. Cilj ovog projekta je ostvarivanje saradnje Zavoda Mjedenica sa redovnim osnovnim školama, ali prvenstveno pomoć djeci sa govorno-jezičkim poteškoćama.