Povodom dolaska novogodišnjih praznika načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić posjetio je JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica“ i uručio im prigodne poklone. U društvu načelnika Hadžibajrića je bila i Alma Destanović, sekretar organa državne službe u Općini Stari Grad, a dočekala ih je direktorica Zavoda Mjedenica Mirsada Čakal, kao i vesela djeca sa roditeljima. Godina na izmaku je rezultirala izuzetno uspješnu saradnju Općine Stari Grad i Zavoda Mjednica. Polovinom ove godine u Zavodu Mjedenica otvorena je posebna senzorna soba koju koriste djeca sa poremećajem senzorne integracije, a čije opremanje je finansirala Općina Stari Grad sa oko 21.000 KM. Također u 2018. godini Općina je podržala i već tradicionalan projekat za podršku učenicima sa govorno-jezičkim poremećajima vrijedan 7.000 KM. Načelnik Hadžibajrić i direktorica Čakal su izrazili veliko zadovljstvo zbog dobre saradnje, a ista se najavljuje i za sljedeću godinu. Ipak načelnik Hadžibajrić ističe da Zavod Mjedenica moraju pomagati sve strukture vlasti.