Općina Stari Grad Sarajevo dugi niz godina organizuje likovnu koloniju za učenike osnovnih škola kroz koju pokazuju svoj talenat i ljubav prema gradu i matičnoj općini slikajući najljepše motive. Jučer je na Žutoj tabiji održana jednodnevna, jesenja likovna kolonija pod nazivom ‘Sarajevo, voljeni grade moj’, a učestvovali su učenici likovnih sekcija osnovnih škola „Edhem Mulabdić“, „Šejh Muhamed efendija Hadžijamaković“, „Mula Mustafa Bašeskija“, „Vrhbosna“, „Hamdija Kreševljaković“, „Saburina“ i Zavoda za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica. Djela koja su nastala tokom ove likovne kolonije bit će predstavljena na izložbi koju će Općina Stari Grad Sarajevo, putem Službe za obrazovanje, kulturu i sport, organizovati za 25. novembar, Dana državnosti BiH.