Ministru Kazazoviću uručena zahvalnica za nesebični doprinos resornog ministarstva Zavodu za specijalno obrazovanje i odgoj djece “Mjedenica” 28.03.2018.

Povodom obilježavanja 70. godišnjice Javne ustanove Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece “Mjedenica”, danas je v.d direktorica  Mirsada Čakal  uručila ministru za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (KS) Elviru Kazazoviću zahvalnicu za  nesebični doprinos i podršku koje ovo ministarstvo pruža radu ove ustanove, kao i Monografiju Zavoda 1947-2017.godina.

“Ovo je simboličan način da se zahvalimo svim prijateljima Zavoda koji su doprinijeli da postanemo jedna od vodećih ustanova u Bosni i Hercegovini, koja nastoji da pruži adekvatne usluge svim korisnicima uz uvažavanje individualnih potreba naše djece”, poručila je Čakal.

Po riječima ministra Kazazovića, ovaj zavod je mnogo više od javne ustanove, to je kuća u kojoj djeca koja borave u Vrtiću “Sunce”, osnovnoj školi, produženom boravku i internatu realiziraju svoje mnogobrojne aktivnosti.

“Svi uposleni u Zavodu mogu biti jako ponosni na svoj rad, jer pored svakodnevnog učenja s djecom oni u radioniocama za radnu okupaciju s odraslim osobama svakodnevno izrađuju predmete od drveta, prave tapiserije, vezove, likovne radove”, istakao je ministar Kazazović.

Najavio je da će ovo resorno ministarstvo nastaviti s podržavanjem aktivnosti ovog zavoda.