Nevladina  organizaciji IPIL IPIL NO KAI iz Japana i Grad Sarajevo organizirali su likovno takmičenje za učenika osnovnih škola.  Učenici od 5. do 9 razreda na časovima likovnog odgoja uradili su likovne radove na temu Nasmješena lica. Svi likovni radovi zauzeli su svoje mjesto na školskom panou.

Komisija Zavoda čiji članovi su nastavnici i učenici nižih razreda imali su težak zadatak. Od mnoštva preljepih dječijih likovnih radova trebalo je odabrati 5 najboljih među najboljima koji će učestvovati u likovnom takmičenju. Dragi mladi umjetnici  Dženana, Nađa, Đule, Adise i Lucija sretno!