utorak
9. juli 2019.

Emine Erdogan otvorila obnovljene učionice i radionice Zavoda Mjedenica

Emine Erdogan, supruga predsjednika Republike Turske danas je svečano otvorila obnovljene učionice i radionice Zavoda Mjedenica, koje je finansirala Turska agencija za koordinaciju i saradnju (TIKA). Svečanosti su prisustvovali gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka, ministrica obrazovanja KS-a Zineta Bogunić, kao i predstavnici TIKA-e.

Emine Erdogan kazala je da je Sarajevo uvijek dočeka prijateljski. Podsjetila je da je TIKA u BiH renovirala i opremila 16 radionica i učionica u osam škola za specijalno obrazovanje.

– Snažne veze među nama nagone nas da poželimo dijeliti ono što imamo, program dijeljenja iskustva u specijalnom obrazovanju je plod upravo ove snažne želje. Vjerujem da ćemo imati uzajamnu korist i da ćemo ovo prijateljstvo još više osnažiti. Ruka prijateljstva naše zemlje, a to je TIKA, u saradnji sa našim Ministarstvom obrazovanja dijeli nove pristupe u oblasti specijalnog obrazovanja sa prijateljskim i bratskim zemljama na Balkanu. Mi u našoj zemlji radimo sa visokom svjesnoću za pojedince s posebnim potrebama. To činimo jer vjerujemo da je to njihovo osnovno ljudsko pravo. U tom smislu ulažemo napore da stečena iskustva podijelimo sa svim prijateljskim zemljama od Afrike do Balkana, kazala je Erdogan.

                        image
 

Direktorica Zavoda Mjedenica Mirsada Čakal zahvalila se na posjeti i pomoći Turske našoj državi. Kazala je da radionice za radnu okupaciju u Zavodu Mjedenica djeluju još od 1986., te da za svih tih godina nikad, pa ni u najtežim vremenima u periodu agresije na BiH, nisu prestajale sa radom.

– Radionice funkcionišu kao Dnevni centar. Savremeno koncipiran, naučno zasnovan i adekvatno organizovan odgojno-obrazovni rad sa ovom omladinom ostvaruje ciljeve i zadatke koji proizilaze iz programa rada i omogućava njihovu edukaciju, rehabilitaciju i socijalizaciju. Boravkom i radom u radionicama znatno se razvijaju i podižu na viši nivo funkcionalne sposobnosti korisnika što značajno utiče na poboljšanje funkcionalnih sposobnosti u porodici i uključivanje u širu društvenu zajednicu, navela je Čakal, dodavši da su od 2018. zahvaljujući TIKA-i korisnicima na raspolaganju tri savremeno opremljene prostorije i to kulinarska radionica, trpezarija i radionica za obradu drveta.

                                image
 

Sada Hasanović, majka dječaka s posebnim potrebama koji u Zavodu Mjedenica boravi od 1999. godine kazala je da radionice mnogo znače ovoj djeci.

– Radionice su vrlo bitne za našu djecu jer se tu druže, izrađuju određene predmete, nauče dosta toga. Oni su jako sretni ovdje, moj Sanel kad dođe vikend vrlo je tužan jer mu nedostaju radionice. Zato smatram da je ova pomoć došla u prave ruke, rekla je Hasanović.