Učenici JU Zavod Mjedenica u mjsecu novembru i decembru , pohađali su Radionice tadicionalnih umetnosti u oviru projekta “Berise akademija za djecu”. Berise akademija je organiizovala izložbu radova u svojim prostorijama dana 19. i 20.12.2020. godine. Zahvaljujemo svim članovima Berise akademije koji na profesionalan, kreativan i maštovit način razvijaju ljubav prema umjetnosti kod naših učenika.