U periodu od 16.1.2023. godine do 27.1.2023. godine održana je Zimska radionica, u kojoj su učestvovala djeca iz vrtića i osnovne škole, svaki radni dan u trajanju od 4 sata. Djeca su pohađala Zimsku radionicu u tri grupe prema utvrđenom planu i rasporedu, vrijedno su radili, učili nove stvari ali se i zabavili.

 

 

Vrtić

Poslije  jutarnjih sastanaka svaki dan smo radili na razvoju kreativnosti i reazirali različite radove koristeći više različitih materijala i tehnika (drvo, kolaž papir, kanap, vuna, slamke, makaroni, tempere, vata, ljepilo, papirne maramice, krep papir…)

 

16.01.  Izrada maca od različitih vrsta materijla (drveni stapići, kolaž papir, ukrasna zica..)

17.01.  Izrada kape (kolaž-vata)

18.01.  Izrada zimskih motiva ( Snješko Bijelić, zimska kuća, pahuljice)   štapići za uši, vata, kolaž papir, tempera…)

19.01.  Experiment vulkan, pravljenje panoa Zimski grad ( meki papir, kolaž, hamer, vata…)

20.01. Okupaciona terapija – Izrada oblaka  (slamke, dugmad, vuna, kanap,vata…)

 

23.01. Otisak ruke  (irvas, snješko, gnom..) (temepera, flomasteri, drvo…)

24.01. Izrada nakita od makarona (makaroni, tempera, kanap…)

25.01.  Vijesnici proljeća Visibaba ( slamke, blaznice od vate, kolaž papir, vata..)

26.01. Okupaciona terapija – Moj grad -Zimska noć (glinamol, tempere, hamer…)

27.01. VESELI ČAS (muzika, igra ….) IZLOŽBA RADOVA

 

Škola

Zimsku školu realizovali smo i uživali u raznim aktivnostima. Svakog jutra pri dolasku imali smo aktivnosti kao što je jutarnja gimnastika, vježbe zagrijavanja i istezanja uz muziku, pjevali smo pjesmice i slušali muziku.

Učenici su po rasporedu odlazili u senzornu sobu na opuštanje uz razne taktilne površine, ugodnu muziku, ljuljačke..

Realizirane su aktivnosti u fiskulturnoj sali kao što su poligon, vježbe zagrijavanja, istezanja, razne igre sa loptom.Ples pokretom je bio realiziran kroz vježbe, igre pokreta, igre koje su u korelaciji sa matematikom te vježbe disanja i relaksacije.

Učenici su kroz sve aktivnosti u toku zimske škole bili uključeni u aktivnosti koje su bile drugačije, nove te uspješno realizovali sve aktivnosti. Svaki učenik ima svoj rad i dao je doprinos. Razvoj grube i fine motorike, vizuelne percepcije, taktilne percepcije. Razvoj komunikacijskih vještina i socijalizacije su samo od nekih područja biopsihosocijalog razvoja koji su bili obuhvaćeni.

 

U aktivnostima kreativnog kutka svaki dan smo realizovali sa svojim učenicima drugačiju aktivnost. Kraći opis u nastavku:

16.01. Učenici od I do IX razreda učestvovali su u izrada čovječuljka na štapiću.

17.01. Učenici od I do IX razreda su aktivno učestvovali i dali doprinos u izradi društvene igre „Ne ljuti se čovječe“. Učenici koji su prisustvovali su uz laganu muziku realizovali aktivnost uz pratnju nastavnika i asistenata. Aktivnost je uspješno realizovana.

18.01. Učenici su izrađivali čestitke Snješko Bijelić. Učenici su uspješno realizovali aktivnost, uz razvoj kako fine i grube motorike tako i taktilne percepcije.

 

19.01. izrada kapica od vunice. Učenici su sami birali boje i pripremali (rezali vunicu) za ovu aktivnost. Učenici su uz fizičko i verbalno vođenje uspješno realizirali aktivnost.

Učenici od I do IX razreda su imali priliku posmatrati ali i učestvovati u eksperimentima “Erupcija vulkana” I “Šta pluta, šta tone?”. Cilj aktivnosti eksperimenta je razvoj sposobnosti i zapažanja kod učenika.

 

20.01. danas su učenici radili različite aktivnosti. Lutke od vunice i rukavice od vunice. Aktivnosti su realizovane u ugodnoj atmosferi. Danas smo imali i aktivnosti okupacione terapije (art terapija) rad sa štapićima- crtanje stabla

 

23.1. Učenici od V do IX razreda učestvovali su u izradi slatkih košnica od rolni toaletnog papira i pčelica od kinder jaja. Kroz izradu košnica razgovarali smo sa učenicima koliko su pčele – vrlo važne za ljude i prirodu.

 

24.01. Učenici od V do IX razreda – izrada slika na stiroporu sa akrilnim bojama, te izrada kućica od glinamola.

 

25.1. Učenici su ponovili i proširili svoja znanja o planini Igman. Upoznali su bogatstva i značaj planine Igman, prostranu orijentaciju pomoću Sunca u podne, pobuđivanjem želje za podsjećivanjem planina, razvijanje ekološke kulture i rekreacija. Kako trebamo čuvati zdravlje svojih pluća, tako trebamo čuvati i prirodu,jer bujna šumska vegetacija Igman čini „plućima“ grada Sarajeva. Kroz maske životinja ponovili su životinjski svijet Igmana.

 

 

26.1. Do V do IX razreda realizovali su izradu sapuna. Učenici su uživali u samom procesu izrade sapuna u kojem osmišljaju, kroz biranje kalupa, biraju i u smjesu dodaju različite dodatke. Naši umjetnici uživali su u stvaranju svojih sapuna.

 

27.01. Od V do IX razreda učenici su uživali u muzičkoj igri, te u izložbi svojih radova.

PROGRAM RADA OKUPACIONE TERAPIJE U MENTALNOM ZDRAVLJU

ZIMSKA ŠKOLA 2023

 

U okviru realizacije programa „Zimske škole“ izdvaja se poseban segment rada sa djecom/učenicima iz oblasti „ Okupacione terapije u mentalnom zdravlju“. Okupaciona radna terapija koja se sprovodila  sa djecom/učenicima  podrazumjevala je  aktivnosti stručno vođene sa svrhom prevencije onesposobljenja, promocije, očuvanja i obnavljanja okupacione performanse, zdravstvenog i duhovnog dobrostanja.

Osmišljene radionice, organizaciju rada kao i realizaciju planiranog programa sprovodili su certificirani okupacioni terapeuti.

Okupacioni terapeuti su primjenom znanja i vještina  sprovodili  okupacionu terapiju sa ciljem poboljšanja psihičkih, socijalnih i motoričkih sposobnosti djece/učenika.

Terapija radom predstavljala je  dio terapeutsko- rehabilitacijskog programa  koja je obuhvatila manuelne, kreativne, rekreativne, socijalne, edukativne i ostale aktivnosti.

Vreste tehnika koje su realizovane  kroz aktivnosti  bile  su:

 mehaničke, dirigovane, sedativne, stimulativne, inventivne i slobodne

DJECA PREDŠKOLSKOG UZRASTA

AKTIVNOST   „SMJEŠNI OBLAK“

 

 

           „  ZIMA“

 

 

 

UČENICI KOJI POHAĐAJU RAZREDNU NASTAVU

AKTIVNOST GRUPNA“ SMJEŠNI OBLAK“

 

 

TEHNIKA „DEKUPAŽ“

 

 

AKTIVNOSTI UČENIKA PREDMETNE NASTAVE

ART SLIKANJE SA PRILAGOĐENIM ALATIMA

 

RADIONICA PRAVLJENJA ORGANSKIH SAPUNA