Dana 27.12.19.održan je zajednički čas roditelja i učenika I 2.Roditelji su imali priliku prisustvovati času i vidjeti kako i šta djeca uče i rade u školi, ali i aktivno sudjelovati u različitim zadacima individualno i sa djecom.Čas je protekao u opuštenoj, veseloj i radnoj atmosferi. Učiteljica mr.sci.Zumreta Jeina je ponosna na učenike i njihove roditelje, ponosna na zajednički rad i postignuća učenka.

Fotografija Mirsade Cakal.
Fotografija Mirsade Cakal.