Dana 18.04.2024.godine, u prostorijama Zavoda realizirana je četvrta  radionica u okviru Škole roditeljstva. Radionicu su realizovale psihologica Sanela Jeina i pedagogica Berina Mehović. Četvrta radionica je nosila naziv “Pozitivna disciplina i temperament”. Aktivnost je bila veoma podsticajna, interaktivna i zahtjevna. Pored sličnosti koje se mogu tretirati kao i dio dječijeg razvoja, ponudili smo smjernice i o onim obrascima koji se mogu objasniti pod uticajem razvojnih teškoća, te posebno izdvojili važnost i ulogu temperamenta.  Učenja, zabave, kreativnosti  nije nedostajalo što možete vidjeti i na fotografijama. Vjerujemo da ćemo i narednu radionicu  realizirati u ovako pozitivnom ozračju.