Ne smije se beba zato što zvečka zveči:

Smije se zato jer ona zveči zvečkom. ( Seligman, 2005 .)

Dana 20.02.2024.godine, u prostorijama Zavoda realizirana je druga radionica u okviru Škole roditeljstva. Radionicu su realizovale psihologica Sanela Jeina i pedagogica Berina Mehović. Svrha radionica jeste omogućiti protok informacija, znanja, vještina i podrške koji će koristiti u rastu i razvoju roditelja i djeteta. Tema radionice je bila –  Četiri stuba roditeljstva u najboljem interesu djeteta su: brižno ponašanje, strutktura i vođenje, uvažavanje ili priznavanje djeteta kao osobe, jačanje ili omogućavanje jačanja djeteta.  

Učenja, zabave, kreativnosti  nije nedostajalo što možete vidjeti i na fotografijama. Vjerujemo da ćemo i buduće radionice realizirati u ovako pozitivnom ozračju.