Općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić i direktorica Javne ustanove Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica“ dr. Mirsada Čakal potpisali su danas Ugovor o namjenskom grantu, kojim će Općina Stari Grad sa 7.000 KM finansirati projekat podrške učenicima sa govorno-jezičkim poremećajima.

Zahvaljujući ovom projektu, učenicima osnovnih škola iz Starog Grada koji imaju govorno-jezičke poremećaje, omogućuju se besplatni logopetski tretmani kroz rad sa stručnim osobljem Zavoda „Mjedenica“. Općina Stari Grad je jedina općina u Kantonu Sarajevo koja realizuje ovu vrstu projekta.

Kako je kazala direktorica dr. Čakal, ovaj projekat se realizuje još od školske 2011/2012. godine. „Na ovaj način naša ustanova daje podršku svim osnovnim školama sa područja Starog Grada koja podrazumijeva individualni rad sa djecom, ali i roditeljima. Od samih početaka u projekat je uključen veliki broj učenika sa kojima je zabilježen je veliki napredak. To su primijetili i roditelji, koji redovno izražavaju veliku zahvalnost Općini Stari Grad i načelniku Hadžibajriću, te insistiraju na nastavku projekta“, pojasnila je direktorica Čakal. U proteklom periodu stručni tim Zavoda Mjedenica u saradnji sa osnovnim školama prikupio je podatke o učenicima kojima su potrebni ovakvi tretmani, te se prve projektne aktivnosti očekuju već iduće sedmice.

Općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić izrazio je zadovoljstvo zbog uspješnosti ovog projekta, te činjenice da je pomogao velikom broju djece.

„Projekat finansiramo već devet godina jer smo svjesni njegovog značaja za učenike, ali i roditelje. Nadamo se da će se i ove godine uključiti svi učenici koji imaju govorno-jezičke probleme i potrebu za logopedskim tretmanima jer im u Zavodu sigurno mogu pružiti potrebnu pomoć,“izjavio je načelnik Hadžibajrić. Dodao je da se podrška Zavodu Mjedenica ogleda i kroz brojne druge projekte, uključujući rekonstrukciju zgrade Zavoda realizovanu 2013. godine, opremanje Senzorne sobe za obrazovanje osoba sa teškoćama u razvoju, te izgradnju sportskog igrališta za korisnike Zavoda, u saradnji sa Fondacijom Asmir Begović.