Na osnovu člana 94. a u vezi sa članom 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20, i 33/21), člana 7. Pravilnika o radu JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica“, člana 4., 5. i 6. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 12/22), Odluke Školskog odbora JU Zavoda za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica“ broj: 02-660-05/22 od 30.05.2022. godine i Saglasnosti Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo br:11-11-30-15910-2/22 od 26.05.2022. godine. godine raspisuje se:

KONKURS

za prijem radnika na određeno i neodređeno vrijeme

NAZIV, SJEDIŠTE I INTERNET STRANICA USTANOVE

JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica

Ulica Mjedenica br. 34, 71000 Sarajevo

www.zavodmjedenica.ba

NAZIV RADNIH MJESTA                                                                                   

R.b Naziv radnog mjesta izvršilaca vrijeme na koje se ugovor o radu zaključuje puno/nepuno radno vrijeme
1. Odgajatelj u vrtiću 3 na neodređeno vrijeme od 01.09.2022. godine, uz obavezan  probni rad u trajanju od 6 mjeseci puno
2. Sekretar Zavoda 1 na neodređeno vrijeme od 01.09.2022. godine, uz obavezan  probni rad u trajanju od 6 mjeseci puno 

 

3. Šef  računovodstva 1 na neodređeno vrijeme od 01.09.2022. godine, uz obavezan  probni rad u trajanju od 6 mjeseci puno
4. Nabavljač-recepcioner 1 na neodređeno vrijeme od 01.09.2022. godine, uz obavezan  probni rad u trajanju od 6 mjeseci puno
5. Vozač 1 na neodređeno vrijeme od 01.09.2022. godine, uz obavezan  probni rad u trajanju od 6 mjeseci puno
6. Nastavnik-defektolog 

(edukator-rehabilitator)

3 na neodređeno vrijeme od 01.09.2022. godine, uz obavezan  probni rad u trajanju od 6 mjeseci puno
7. Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja 1 na neodređeno vrijeme od 01.09.2022. godine, uz obavezan  probni rad u trajanju od 6 mjeseci puno
8. Medicinska sestra 1 na neodređeno vrijeme od 01.09.2022. godine, uz obavezan  probni rad u trajanju od 6 mjeseci puno
9. Spremačica u internatu 1 na neodređeno vrijeme od 01.09.2022. godine, uz obavezan  probni rad u trajanju od 6 mjeseci puno
10. Spremačica u vrtiću 1 na neodređeno vrijeme od 01.09.2022. godine, uz obavezan  probni rad u trajanju od 6 mjeseci puno
11. Logoped 1 na neodređeno vrijeme od 01.09.2022. godine, uz obavezan  probni rad u trajanju od 6 mjeseci puno
12. Odgajatelj u vrtiću 1 na određeno vrijeme od 01.09.2022. do 31.08.2023. godine puno
13. Odgajatelj-defektolog u internatu 2 na određeno vrijeme od 01.09.2022. do 31.08.2023. godine puno
14. Odgajatelj u dnevnom boravku 1 na određeno vrijeme od 01.09.2022. do 31.08.2023. godine puno
15. Nastavnik-defektolog (edukator-rehabilitator) 2 na određeno vrijeme od 01.09.2022. do 31.08.2023. godine puno
16. Psihomotorni reedukator-senzorni terapeut 1 na određeno vrijeme od 01.09.2022. do 31.08.2023. godine puno
17. Fizioterapeut 1 na određeno vrijeme od 01.09.2022. do 31.08.2023. godine puno
18. Medicinska sestra 1 na određeno vrijeme od 01.09.2022. do 31.08.2023. godine puno
19. Logoped 1 na određeno vrijeme od 01.09.2022. do 31.08.2023. godine puno
20. Odgajatelj-defektolog u internatu 1 na određeno vrijeme od 01.09.2022. do 15.12.2022. godine puno

 

POTREBNI USLOVI I OPIS POSLOVA KOJIM SE REGULIŠE SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

DA PREUZMETE CIJELI TEKST KONKURSA, KLIKNITE NA OVAJ TEKST