Udruženje za edukaciju i razvoj civilnog društva ‘’BRIDGE’’ danas je započelo realizaciju projekta edukativno-kreativnog karaktera sa učenicima/cama Zavoda za specijalno obrazovanje i odgoj djece ‘’MJEDENICA’’ iz Sarajeva. 

Pod mentorstvom akademski obrazovanih umjetnica Merime Pirije i Hanne Dujmović uz asistenciju odgajatelja Zavoda, učenici/ce su uspješno završili prvi dio slikarske radionice nazvane ‘’KrepCanvas’’.

Materijali koji su korišteni su slikarska platna, akrilne boje, te krep traka – spoj ovih materijala omogućio je učenicima/cama da se na svojstven način izraze, te dobiju zaista efektan i kvalitetan finalni proizvod. 

Čast i zadovoljstvo nam je bilo raditi i stvarati u ambijentu internata Zavoda ‘’MJEDENICA’’.

Naše edukativno-kreativne radionice nastavljamo do kraja mjeseca novembra.

Ostanite u toku našeg rada.

*Specijalno hvala Federalnom Ministarstvu obrazovanja i nauke na odobrenim sredstvima za realizaciju našeg projekta.

*Hvala profesionalnom i predivnom osoblju Zavoda ‘’MJEDENICA’’, te direktorici Zavoda ‘gospođi Mirsadi Čakal koja je bila otvorena za saradnju.

Fotografija Hanne Dujmovic.

Fotografija Hanne Dujmovic.

Fotografija Hanne Dujmovic.

Fotografija Mirsade Cakal.