Prijavi se na audiciju za:
– Gitara ( svi koji žele naučiti svirati ovaj instrument)
– Klavir ( svi koji žele naučiti svirati ovaj instrument)
– Orkestar ( djeca koja znaju svirati neki od instrumenata)
– Hor ( induvidualno i grupno pjevanje)9